Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret, iki veya daha fazla ülke arasında yapılan alışverişe, ticarete verilen isimdir.

Dış ticaret mal alım satımı üzerine yapılabileceği gibi, hizmet ticaretini de içermektedir. Belirli kurallar çerçevesinde ülke dışına yapılan ticarete İhracat, ülke dışından ülke içine yapılan ticarete ise İthalat denmektedir.


Tarihin başından bu yana ülkelerin arasında, kimi zaman kervanlarla, kimi zaman sınır boylarında mal alım satımı ya da takası şeklinde gerçekleştirilen tüm bu ticari faaliyetler dış ticaretin kapsamı içine girmektedir.


Bir malın bir ülkede üretilmesi için öncelikle hammaddeye ve bu hammaddeyi işleyecek ve bitmiş ürün haline getirecek alet-edevat-makine ve tecrübeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunların tamam olmadığı durumlarda bu eksikliğin yurtiçinde bulunamaması halinde yurtdışından temini de yine dış ticaret konusu haline gelmektedir. Yani bir ihracat işlemi gerçekleştirirken dahi bir ihracat işlemi tek başına bir ihracat işlemi olmayabilir, dahilde işleme rejimi ile getirilen bir hammaddenin işlenmesi, ya da konu imalatın yapılabilmesi için alet, edevatın, makinanın ya da tecrübe, bilginin ithaline ihtiyaç duyabilir.


Bugün globalleşen dünyada günlük temin ettiğimiz yiyecek, içeceklerimiz, giydiğimiz kıyafetler, bindiğimiz araçlar ve kullandığımız telefonların bile birçoğu ithalat neticesinde elimize ulaşmaktadır.


Globalleşen dünya gitgide teknoloji ve iletişimin gelişmesiyle birlikte küçülmeye, uzaklar bize yakın olmaya başlamaktadır.


İşte dış ticaret bize tüm hayatımızın içine entegre olmuş tüketim malzemelerini, günlük kullanım araçlarını bizlere ve diğer ülkelere belirli kurallar çerçevesinde ulaştıran bir anlaşmalar bütünüdür.


3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör